امام علی(ع) : هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد

بنده ی احسان

نقل از : امیر سنایی افزودن دیدگاه

10615353_847173005316643_1229651935462616982_nانسان بنده ی احسان است

وقتی انسان احسان خدا را دید عبد خدا می شود

عبد که شد از خدا رضا می شود 

وتشکر می کند

میرزا اسماعیل دولابی

(طه/۲۶)

نقل از : امیر سنایی افزودن دیدگاه

10679598_835846423114807_2858894739990200754_o

و یَسِّر لی أمْری

وکارم را برای من آسان ساز

and ease my task for me

سوره ی مبارکه  طه /آیه  ۲۶

نذر عاشق

نقل از : امیر سنایی افزودن دیدگاه

1560548_832342400133037_1493286395971839077_n

تمام خندهایم را نذر کرده ام 

تا توهمان باشی که صبح یکی از روزهای خدا

عطردستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد

خدایا…

نقل از : امیر سنایی افزودن دیدگاه

10308366_784971614870116_8924290301032978380_n

خدایا راهی نمیبینم

آینده پنهان است اما مهم نیست

همین کافیست

که تو راه را می بینی ومن تورا

..…

هم مسیر ها :

a gh m t ta